Λέσχη Φωτογραφίας & Κινηματογράφου Καρδίτσας (ΛΕΦΚΚ)

Go to content

Main menu

Αρχειακό Υλικό της ΛΕΦΚΚ

Το φωτογραφικό αρχείο της ΛΕΦΚΚ

Το φωτογραφικό αρχείο της ΛΕΦΚΚ περιλαμβάνει πάνω από οχτώ χιλιάδες φωτογραφίες οι οποίες είναι ταξινομημένες σε διάφορες ενότητες. Όλες οι φωτογραφίες έχουν ψηφιοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος "
Δράσεις Ενίσχυσης της Απασχόλησης Ανέργων με την ενεργό Συμμετοχή ΜΚΟ του ΕΚΤ."

Οι κυριότερες φωτογραφικές ενότητες είναι :

Back to content | Back to main menu